Alustava myynti-sopimus (tuotteet)

Jos päätät tilata tuotteita tällä alustavalla myyntisopimuksella, niin kirjoita tähän tietosi ja muut toiveesi. Lähetän sinulle sähköpostitse tilausvahvistuksen jos hyväksyn sopimuksen tai sitten lähetän uuden tarjouksen. Tilausvahvistuksesta näet sopimamme hinnan sekä muut olennaiset seikat. Näin molemmille osapuolille jää kirjallinen tosite tilauksesta. Sopimusta ei synny, jos asiakas ei hyväksy tai vastaa tarjoukseen.

Tarjouksen ja tilausvahvistuksen tekemistä varten tarvitsen tilaajan nimen, postiosoitteen, sähköpostiosoitteen ja mielellään myös puhelinnumeron. Jos tilaaja on yritys tarvitaan myös yrityksen nimi ja Y – tunnus. Otathan lisäksi huomioon että tilaajan tulee olla täysi-ikäinen.


  1. Aihe:
  Alustava myyntisopimus (tuotteet)

  Sopijapuolet:
  Rilke Sneck alias Jaana Turunen. Toivontie 1, 41310 Leppävesi Finland sekä osuuskunta Tekemonia (Y-tunnus 2029103-6).

  Sopijapuoli, yhteyshenkilö ja yhteystiedot:


  2. Sopimuksen kohteena ovat seuraavat tuotteet/kpl määrä/hinta:


  3. Hinta ja maksuehdot:
  : Ennakkomaksu (yritykset, yksityishenkilöt, ulkomaantilaukset)
  : Lasku (yritykset ja yhteisöt suomessa)
  Huom. Alle 100€ tilauksissa laskun käyttö ei ole mahdollista. Ulkomaantilauksissa ja yksityishenkilöillä ei laskun käyttö ole mahdollista.

  Maksaminen tapahtuu Suomessa laskulla tai ennakkomaksuna. Kun tilaaja on Suomalainen yritys, lasku lähetetään samalla kun tuotteet lähetetään tilaajalle. Maksuehto on 14pv netto laskun päivämäärästä ja viivästyskorko on 8%. Laskutusasiakkaaksi ei tarvitse hakea erikseen, varmistan luottotiedot aina jokaisen tilauksen yhteydessä. Kun tilaaja on yksityishenkilö tai ulkomaan yritys, lasku lähetetään ennakkolaskuna. Maksuaikaa on 14pv ja tuotteet toimitetaan tilaajalle heti, kun maksu näkyy tilillä.


  4. Toimitus:
  Laskun maksamisen jälkeen, viimeistään mennessä.

  Toimitusaika ja paikka:


  5. Omistusoikeudet:
  Omistusoikeus kaupan kohteeseen säilyy myyjällä, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.


  6. Sopijapuolen oikeudet ja velvollisuudet:
  Myyjä vastaa tuotteen laadusta ja tavaroiden toimitusajoista.
  Ostaja vastaa kauppahinnan maksamisesta ja tavaroiden tarkastuksesta.


  7. Toimituksen vastaanottaminen ja hyväksyminen:
  Ostaja ja myyjä sopivat tarkemmin toimitusajoista ja tuotteen vastaanottamisesta. Jos myyjä ei pysty hänestä johtuvasta tai muusta syystä toimittamaan tilausta, hän ilmoittaa siitä ostajalle mahdollisimman pian.


  8. Takuuehdot:
  Tavaroiden tarkastuksen yhteydessä huomattujen virheellisten tuotteiden korjaus tai toimitan virheellisten tuotteiden tilalle uudet tuotteet ilman kustannuksia. Välilliset vahingot rajataan pois korvausvelvollisuuden piiristä.


  9. Luottamukselliset tiedot:
  Sopijapuolet ovat velvollisia pitämään salassa tässä sopimuksessa mainitut ja sen laatimisen yhteydessä saamansa tiedot.


  10. Muutokset:
  Muutokset tähän sopimukseen tehdään kirjallisesti tai sähköpostilla.


  11. Sopimuksen voimassaolo:
  Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi molemminpuolisin kuukauden irtisanomisajoin.


  12. Sopimuksen purku:
  Kärsinyt osapuoli voi purkaa tämän sopimuksen jos,
  1. Toinen osapuoli törkeästi rikkoo tämän sopimuksen ehtoja.
  2. Sopijapuolet sopivat siitä kirjallisesti.
  3. Jos tämän sopimuksen mukaisia maksuvelvoitteita laiminlyödään.


  13. Erimielisyyksien ratkaiseminen:
  Tästä sopimuksesta tai sen soveltamisesta syntyneet erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla.


  14. Muut ehdot:


  15. Lisätiedot:


  16. Tilaajan tiedot tilauksen toimittamista varten

  Tilaajan nimi


  Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite)
  Tilauksen tekeminen on vahvistus siitä että tilaaja on tutustunut Rilkes verkkokaupan tilaus-ja toimitusehtoihin


  Rilkes www logo2
  info(at)rilkes.fi