taideaave kk

Galleria sivu

Galleria sivulta löydät kuvia ja lisätietoa taiteestani,
sekä muusta muotoilusta kuten maalauksista, ikoneista, kuvittamisesta ja käsityömuotoilusta. Tervetuloa tutustumaan!


Tietoa taiteestani:

Suurin osa maalauksista on tehty akryyliväreillä. Tällä hetkellä myös vesivärimaalaus inspiroi. Maalaustyyliäni on kuvailtu impressionistiseksi realismiksi. Maalaukseni henkivät kotoista, iloista ja ilmavaa fiilistä, kevään ja kesän värejä. Uniikkien taulujen hintoja voit tiedustella sähköpostitse. Muistathan silloin laittaa mukaan yhteystietosi jotta pystyn vastaamaan. Huom. Osa tässä esitetyistä alkuperäisistä tauluista on myyty, mutta kuvien sähköiset versiot olen jättänyt itselleni muuta tuotteistamista varten.Tietoa ikoneistani:

Ikoneissa lähtökohtana ovat maalaamani kuvat. Kuvissa olen käyttänyt perinteistä aihepiiriä käsittelemällä sitä oman ilmaisuni kautta. Tavallisesti ikoneissa ei kuvata realistisesti ihmisiä tai tapahtumia, vaan ne ovat enemmänkin symbolisia tulkintoja pyhimysten henkisistä arvoista, kuten uhrautuvaisuudesta, nöyryydestä, uskollisuudesta ja rakkaudesta. Ikonissa perspektiivi on käännetty, sen pakopiste on katsojassa eikä kaukaisessa horisontissa kuten esim. maalauksissa.

Perinteisesti ikonissa kuuluu olla sitä esittävän henkilön tai aiheen nimi, tai aiheeseen kuuluva teksti. Ikonia ei perinteisesti, ja osin hengellisistä syistä signeerata, sillä Ortodoksisessa maailmassa kuvan ajatellaan maalatun Jumalan kunniaksi ja Hänen myötävaikutuksellaan maalarin käden kautta. Kreikkalaisessa ikoninmaalausperinteessä uudelle ajalle tultaessa signeeraukset tai tekijän puumerkit kuitenkin yleistyivät ja tapa on siellä käytössä edelleen. Näissä ikoneissa olen yhdistänyt näitä uusia ja vanhoja tapoja, joten nämä ikonit lukeutuvat enemmän ehkä taiteen, kuin perinteisen ja säännönmukaisen ikoninmaalaus perinteen puolelle.

ikoni ryhmä2Tietoa kuvittamisestani:

Kuvitus eli illustraatio on kuvataiteen laji joka tuottaa kirjalliseen teokseen havainnollistavia, koristavia tai täydentäviä piirroksia tai maalauksia. Kuvituksen moderneja lajeja ovat valokuva, animaatio ja muut kuvataiteen alueen kuvalliset esitykset. Tällä hetkellä tekstin ja kuvan yhdistäminen inspiroivat. Tyypit ja Pirpanat sarjan kuvissa kädenjälkeni on iloinen ja lapsenomainen, sarjakuvamainen. Monet näistä kuvittamistani tyypeistä löydät sivuiltani seikkailemasta. Tervetuloa tutustumaan!

laventeli kukkanenTietoa käsityömuotoilustani:

Käsityömuotoilu on teollisen ajan myötä keskittynyt länsimaissa pääasiassa taiteellisten käyttöesineidentai koriste-esineiden tekemiseen. Käsityömuotoilun prosessi voi olla hyvinkin taiteellinen ja tulos voi olla ennalta määrittelemätön. Työskentely tapahtuu usein yksin ja muotoilijan itsenäisten päämäärien ohjaamana. Käsityömuotoilijat ovat usein keskittyneet johonkin materiaaliin, kuten puu, lasi, keramiikka, metallit, jalometallit, tekstiilit, tai vaikkapa kierrätysmateriaalit.

Käsityömuotoilijan työprosessi on usein materiaalilähtöistä, toisin sanottuna tutkimalla ja kokeilemalla materiaalien tarjoamia mahdollisuuksia muotoilija saa innoituksen taideteokseen tai esineeseen. Muotoilijat innoittuvat myös muiden taiteilijoiden ja muotoilijoiden töistä. Osa töistäni on jostakin taiteen ja muotoilun välimaastosta. Osa on taas perinteistä tuotantoa, sitä jonka kaikki tuntevat, kuten sydämet, tähdet jne.

Juurakko korut kuvajono lyhyt


Elämyksiä pieniä ja suuria.
Tutustu ja tilaa,
itsesi taiteen maailmaan hilaa.Rilkes www logo2
Toivontie 1, 41310 Leppävesi, Finland
Sähköpostissa info(at)rilkes.fi korvaa (at) @-merkillä.


Tallenna

Tallenna

Tallen