Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.


1. Yksityisyyden suoja

Rilkes verkkokauppa noudattaa hyviä kaupankäynnin tapoja asiakkaan tietoturvaa ja yksityisyydensuojaa kunnioittaen.


2. Rekisterin pitäjä:

Rilkes verkkokauppa


3. Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Jaana Turunen alias Rilke Sneck
(Osuuskunta Tekemonia, Y-tunnus 2029103-6.)
Sähköposti: info(at)rilkes.fi
Verkkosivuston osoite on: https://www.rilkes.fi.


4. Rekisterin nimi:

Rilkes asiakasrekisteri


5. Henkilötietojen käyttötarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään Rilkes verkkokauppaan rekisteröityneen asiakkaan asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, verkkokaupan kehittämiseen ja hallinnointiin sekä asiakasviestintään ja markkinointiin liittyvissä asioissa. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää myös mainontaan ja suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi, etämyynti sekä markkina- ja mielipidetutkimukset.


6. Rekisterin sisältämät tiedot:

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
– Yhteystiedot (etu- ja sukunimi, osoite, puhelin ym. )
– Sähköpostiosoite
– Tiedot käsitellyistä tilauksista
Asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten:
– asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (mukaan lukien palautteet ja reklamaatiot)
– rekisteröityyn kohdistetut mahdolliset markkinointitoimenpiteet, sekä muut asiakassuhteen ylläpitoon liittyvät toimenpiteet
– suoramarkkinointiluvat ja kiellot
– sekä edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.


7. Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteröity itse antaessaan henkilötietojaan www-sivuilla, erilaisissa rekisterinpitäjän tapahtumissa ja kampanjoissa, taikka puhelimitse asiakaspalvelupuheluiden aikana. Rekisteröidyn yhteystietojen päivitystietoja voidaan hankkia myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta tai yrityksiltä.


8. Tietojen luovuttaminen:

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja mm. viranomaisille sekä suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolainsäädäntöä noudattaen. Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterin tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden päättymisen jälkeen. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.


9. Rekisterin suojaus:

Henkilötiedot käsitellään luottamuksellisina. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain rekisteriasioista vastaavat henkilöt.


10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus:

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.