Kuvitus ryhmä II

Visuaalisen suunnittelun tilaus- ja toimitusehdot

Visuaalinen suunnittelu voi tarkoittaa kuvitusta, kuosi- ja pintasuunnittelua, graafista suunnittelua, luonnosta, piirrosta, luovaa kirjoittamista tai muuta taiteellista teosta. Nettisivuillani sekä Rilkes verkkokaupassa (Y-tunnus 2029103-6 osk. Tekemonia) noudatetaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeita ja tekijänoikeuslakia. Nämä ehdot on laadittu suojaamaan sekä tilaajaa että tekijää.


Visuaalisen suunnittelun tilaaminen ja tilausvahvistus:

Ota yhteyttä mielellään sähköpostitse ja kerro, millaista Visuaalista suunnittelua tarvitset. Voit myös täyttää oheisesta linkistä löytyvän Alustavan Toimeksiantosopimuksen niiltä osin kuin on tarpeen ja lähettää sen minulle. Voit laittaa lomakkeeseen halutessasi realistisen hintatoiveesi. Vastaan viestiin mahdollisimman pian ja kyselen lisätietoja, mikäli tarpeen. Sen jälkeen teen sinulle sähköpostitse tarjouksen. Sähköpostissa info(at)rilkes.fi korvaa (at) @-merkillä.

Jos päätät tilata Visuaalisen suunnittelun, lähetän sinulle sähköpostitse tilausvahvistuksen, josta näet sopimamme hinnan sekä muut olennaiset seikat. Näin molemmille osapuolille jää kirjallinen tosite tilauksesta. Sopimusta ei synny, jos asiakas ei hyväksy tai vastaa tarjoukseen.

Tarjouksen ja tilausvahvistuksen tekemistä varten tarvitsen tilaajan nimen, postiosoitteen, sähköpostiosoitteen ja mielellään myös puhelinnumeron. Jos tilaaja on yritys, tarvitaan myös yrityksen nimi ja Y-tunnus. Otathan lisäksi huomioon että tilaajan tulee olla täysi-ikäinen. Tilauksen tekeminen on vahvistus siitä, että tilaaja on tutustunut näihin tilaus- ja toimitusehtoihin:


1. Visuaalisen suunnittelun hinnan muodostuminen

Kaikkiin visuaalisen suunnittelun hintoihin vaikuttavat työn haastavuus, laajuus, levikki, käyttöoikeuksien määrä, sallittu käyttöaika sekä materiaaliin tehtävän kuvituksen määrä. Lopullinen hinta työlle määräytyy tapauskohtaisesti. Kysy tarjous haluamastasi kokonaisuudesta niin laitan teille tarkemman arvion hinnasta. Hintoihin lisätään ALV 24%. Lisätyöt tuntiveloituksella. Hinnat eivät sisällä painokustannuksia tai muita ennalta määrittämättömiä kuluja.


2. Aikataulu

Visuaalisen suunnittelun aloituspäivämäärä ja valmistumispäivämäärä sovitaan tilauksen yhteydessä ja ilmoitetaan tilausvahvistuksessa. Mikäli Visuaalisen suunnittelun valmistuminen viivästyy tekijästä riippumattomista syistä, tekijä ei vastaa viivästymisestä.


3. Sovittu tehtävä

Mikäli tekijä ei tee tilattua toimeksiantoa tai aikataulu viivästyy olennaisesti tekijästä johtuvasta syystä, tilaajalla on oikeus saada kohtuullinen alennus palkkioon.

Mikäli toinen sopijapuoli rikkoo sopimusta olennaisesti, on toisella sopijapuolella oikeus purkaa sopimus ja vaatia vahingonkorvausta välittömistä vahingoista. Vahingonkorvaus voi kuitenkin olla enintään verottoman toimeksiantopalkkion suuruinen.

Mikäli tilaaja loukkaa tekijän tekijänoikeuksia, on tekijällä oikeus vaatia teosten käytön välitöntä lopettamista sekä esittää tilaajalle kaikki tekijänoikeuslain mukaiset vaatimukset loukkauksen johdosta.


4. Tilauksen muuttaminen

Jos tilaaja haluaa muuttaa tilaustaan sen jälkeen, kun tilausvahvistus on tehty, tekijällä ei ole velvollisuutta tehdä muutoksia tilausvahvistuksessa sovitulla hinnalla ja aikataululla, vaan muuttuneesta tilauksesta tehdään uusi tilausvahvistus.

Jos tilaus muuttuu työn aloituspäivämäärän jälkeen ja tekijä on ehtinyt aloittaa alkuperäisen tilausvahvistuksen mukaisen työn tekemisen, tilaaja on velvollinen maksamaan tekijälle korvauksen jo käytetystä työajasta, tehdystä työstä ja aiheutuneista kuluista, ellei jo tehtyä työtä ole mahdollista hyödyntää uuden tilausvahvistuksen mukaisessa työssä. Korvauksen suuruus riippuu siitä, kuinka suuri osa työstä on tilauksen muuttumisen aikaan jo tehty ja onko siitä aiheutunut erityisiä työkohtaisia kuluja. Korvaus on 25 – 65 % alkuperäisessä tilausvahvistuksessa sovitusta valmiin visuaalisen suunnittelun hinnasta.

Tilauksen muuttuessa alkuperäisen tilausvahvistuksen mukaisesti tehty keskeneräinen/ valmis työ jää tekijän vapaaseen käyttöön, ellei sitä hyödynnetä uuden tilausvahvistuksen mukaisessa työssä.


5. Tilauksen peruminen

Tilaajalla on oikeus perua tilaus 14 päivän sisällä tilausvahvistuksesta mutta kuitenkin ennen visuaalisen suunnittelun toimitusta. Peruminen on tehtävä sähköpostitse. Sähköpostissa info(at)rilkes.fi korvaa (at) @-merkillä.

Jos tilaus peruuntuu työn aloituspäivämäärän jälkeen ja tekijä on ehtinyt aloittaa visuaalisen suunnittelun tekemisen, tilaaja on velvollinen maksamaan tekijälle korvauksen jo käytetystä työajasta, tehdystä työstä ja aiheutuneista kuluista. Korvauksen suuruus riippuu siitä, kuinka suuri osa työstä on perumisen aikaan jo tehty ja onko työstä aiheutunut erityisiä työkohtaisia kuluja. Korvaus on 25 – 65 % tilausvahvistuksessa sovitusta valmiin työn hinnasta. Tilauksen peruuntuessa keskeneräinen työ jää tekijän vapaaseen käyttöön.

Jos tilausvahvistuksesta on enemmän kuin 14 päivää tai jos valmis Visuaalinen suunnittelu on jo toimitettu tilaajalle, tilausta ei voi perua eikä Visuaalista suunnittelua voi palauttaa. Tilaaja on tällöin velvollinen maksamaan tekijälle tilausvahvistuksessa sovitun valmiin Visuaalisen suunnittelun hinnan kokonaisuudessaan.


6. Materiaalin toimitus tekijälle

Tilaaja toimittaa tekijälle suunnittelun tekemisessä tarvittavan materiaalin kokonaisuudessaan työn aloituspäivämäärään mennessä. Materiaalia ovat esimerkiksi kuvitettava teksti ja mahdolliset mallivalokuvat sekä kaikki muut olennaiset tiedot työn sisällöstä. Tilaaja vastaa itse tästä tuottamastaan sisällöstä, asiasisällön oikeellisuudesta, käyttö- ja tekijäinoikeuksista ja lainmukaisuudesta.

Mikäli tilaaja ei toimita tekijälle materiaalia kokonaisuudessaan ajoissa, on mahdollista, että työn valmistumispäivämäärä siirtyy eteenpäin.

Mikäli tilaaja toimittaa tekijälle työn tekemiseen vaikuttavaa lisämateriaalia myöhemmässä vaiheessa, kun työ on jo alkanut, on mahdollista, että työn valmistumispäivämäärä siirtyy eteenpäin.

Mikäli toimeksiannon edellytykset tai ohjeet muuttuvat toimeksiannon aikana, on tekijällä oikeus palkkioon lisätyöstä. Korvaus määräytyy kyseiseen työn osaan käytetyn työajan ja työstä mahdollisesti aiheutuneiden kulujen perusteella, ja se lisätään tilausvahvistuksessa sovittuun Visuaalisen suunnittelun hintaan. Tarpeettomaksi jäävä Visuaalisen suunnittelun osa jää tekijän vapaaseen käyttöön. Muutosten vuoksi on mahdollista, että Visuaalisen suunnittelun valmistumispäivämäärä siirtyy eteenpäin.


7. Työn luovuttaminen

Tekijä ei ole vastuussa paino- tai tulostusjäljestä lopullisessa tuotteessa. Toimeksiantaja voi ennen tulostamista halutessaan vaatia lisämaksullista koevedosta nähtäväkseen painotalolla tai tekijän kautta. Toimeksiantaja ymmärtää että näyttövedokset ja niiden toistamat värit voivat vaihdella merkittävästikin eri näytöillä katsottaessa. Toimeksiantaja on testannut, tarkastanut ja oikolukenut suunnitellun tuotteen ja hyväksynyt sen sellaisenaan ennen tulostettavaksi/ painettavaksi lähettämistä. Tekijä ei ole vastuussa suunnitellusta tuotteesta asiakkaan antaman hyväksynnän jälkeen. Toimeksiantaja on hyväksynyt suunnitelmat, niiden toiminnallisuuden ja ulkoasun hyväksymällä tuotteen lähettämisen painoon. Asiakas vastaa työn tarkastamisesta. Mahdolliset lisäkorjaukset/ muutokset veloitetaan erikseen.


8. Visuaalisen suunnittelun toimitus

Visuaalinen suunnittelu toimitetaan tilaajalle sähköisessä muodossa sähköpostitse tai Dropboxin kautta ja/ tai alkuperäisenä paperiversiona postitse sen mukaan, mitä tilausvahvistuksessa on sovittu. Toimitus sisältyy Visuaalisen suunnittelun hintaan, eikä erillistä toimitusmaksua peritä.

Logon suunnittelun lopullinen vedos toimitetaan sovituissa formaateissa toimeksiantajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai Dropboxin kautta. Printtitöissä painokelpoiset PDF-tiedostot lähetetään tilaajalle sovitulla tavalla.


9. Vaurioitunut lähetys

Jos tilaajalle toimitetaan Visuaalisen suunnittelun alkuperäinen paperiversio, se postitetaan tilaajalle virheettömässä kunnossa. Jos lähetys on vaurioitunut Postin kuljetuksessa, siitä on tehtävä viipymättä ilmoitus Postille. Myös minuun kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman pian. Yhteystietoni löytyvät sivun ala osasta.


10. Maksaminen

– Ennakkomaksu (yritykset, yksityishenkilöt ja ulkomaantilaukset)
– Lasku. (yritykset ja yhteisöt Suomessa):

Maksaminen tapahtuu Suomessa laskulla tai ennakkomaksuna. Kun tilaaja on Suomalainen yritys, lasku lähetetään samalla kun Visuaalinen suunnittelu lähetetään tilaajalle. Maksuehto on 14 päivää netto laskun päivämäärästä ellei erikseen sovita toisin ja viivästyskorko on 8%. Laskutusasiakkaaksi ei tarvitse hakea erikseen, varmistan luottotiedot aina jokaisen tilauksen yhteydessä. Jos tilaaja ei maksa laskua eikä myöskään viivästyskorollista muistutuslaskua viimeistään eräpäivänä, lasku siirtyy perittäväksi.

Kun tilaaja on yksityishenkilö tai ulkomaan yritys, lasku lähetetään ennakkolaskuna. Maksuaikaa on 14 päivää (ellei erikseen sovita toisin erityisen nopean toimitusaikataulun vuoksi), ja Visuaalinen suunnittelu toimitetaan tilaajalle heti, kun maksu näkyy tilillä.

Jos toimeksianto edellyttää matkustamista tai tavara-/materiaalihankintoja, voidaan nämä laskuttaa asiakkaalta. Kuluista sovitaan asiakkaan kanssa ja ne lisätään tarjoukseen tai loppulaskuun.


11. Palautus

Visuaalisella suunnittelulla ei ole palautusoikeutta. Etäkaupankäynnissä tilaajalla on yleensä oikeus palauttaa tuote 14 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Tämä ei kuitenkaan koske tilaajalle mittatilaustyönä valmistettuja tuotteita kuten tilauksesta tehtyä kuvitustyötä, graafista suunnittelua tai yleensä Visuaalista suunnittelua.


12. Idea luonnokset ja luonnokset

Kun tekijä on luovuttanut teoksen luonnokset toimeksiantajalle, niitä ei saa ilman hänen suostumustaan julkaista tai käyttää muulla tavoin. Mikäli toimeksiantaja haluaa tehdä luonnokseen muutoksia tai kehittää sitä edelleen, on näiden suorittamiseen oikeus vain tekijällä itsellään tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä. Tilaajalle esitetään tapauksesta riippuen eri vaihtoehtoja rakenteesta ja ulkoasusta. Tilaajan hyväksyessä lopullisen luonnoksen, on se molempia osapuolia sitova. Luonnoksia ei saa näyttää ja luovuttaa ulkopuolisille.


13. Tekijänoikeudet

Tekijä omistaa työn originaalin eli alkuperäiskappaleen ja/tai tietokoneella tehdyn tiedoston, johon hänellä on tekijänoikeus. Tekijällä on halutessaan oikeus saada teoksesta ilmaiseksi sovitun mukainen määrä tekijän kappaleita. Näitä tekijä saa vapaasti käyttää mm. näyttelymateriaalina, kilpailuissa ja työnäytteinä. Lisäksi Tekijällä on oikeus käyttää työnäytteenä teoksia omilla kotisivuillaan.

Tekijänoikeus teoksiin kuuluu tekijälle. Teosten tekijänoikeudet ovat voimassa 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen ja tavallisten valokuvien osalta 50 vuotta sen vuoden päättymisestä, jona kuva valmistettiin. Mikäli tilaaja loukkaa tekijän tekijänoikeuksia, tekijällä on oikeus vaatia teosten käytön välitöntä lopettamista sekä esittää työn tilaajalle tekijänoikeuslain mukaiset vaatimukset loukkauksen johdosta.


14. Käyttöoikeudet

Tekijä luovuttaa tilaajalle Visuaalisen suunnittelun käyttöoikeudet siinä laajuudessa kuin tilausvahvistuksessa on sovittu. Käyttöoikeuksien laajuus voi vaikuttaa Visuaalisen suunnittelun hintaan. Käyttöoikeuksia ovat oikeus monistaa, julkaista ja jakaa kuvitusta, graafista suunnittelua tai yleensä Visuaalista suunnittelua, ja myös Visuaalisen suunnittelun rajoitetusta muuntamisoikeudesta on mahdollista sopia. Sopimuksen mukaiset oikeudet siirtyvät tilaajalle, kun Tilaaja on kokonaisuudessaan maksanut Korvauksen.

Tilaaja saa käyttää Työtä ainoastaan toimeksiantosopimuksella sovittuun tarkoitukseen ja toimeksianto-sopimuksessa määritellyissä medioissa ja julkaisuissa. Työn käytöstä muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen on sovittava Tekijän kanssa ja siitä on maksettava lisäkorvaus. Tilaajan käyttöoikeus sallii vain ensimmäisen painoksen tekemisen ellei muuta ole sovittu.

Käyttöoikeus on voimassa vain Suomessa jos ei erikseen sovita muuta. Toimeksiantajalla ei ole oikeutta luovuttaa teoksen sovittua käyttöoikeutta eteenpäin kolmannelle osapuolelle ilman tekijän suostumusta.

Ellei toisin ole sovittu, Tilaajalle luovutettu oikeus ei ole yksinoikeus. Sikäli kuin yksinoikeudesta sovitaan, koskee yksinoikeus ainoastaan toimeksiantosopimuksessa määritettyä Työn käyttöä ainoastaan toimeksiantosopimuksessa määritellyn ajanjakson.

Ns. moraalisia oikeuksia eli isyysoikeutta ja respektioikeutta kuvituksen tai muun visuaalisen työn tekijä ei voi sopimuksellakaan luovuttaa. Isyysoikeuden mukaisesti tekijän nimi on ilmoitettava työn yhteydessä, kun Visuaalista suunnittelua käytetään. Respektioikeuden mukaisesti kuvitusta tai visuaalista työtä ei saa muuttaa tekijän tai teoksen taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla, eikä kuvitusta tai visuaalista työtä saa julkaista loukkaavassa muodossa tai yhteydessä.

Tilaaja saa muokata ja muuttaa Työtä siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä sovitun käyttötarkoituksen kannalta. Mikäli Tilaaja haluaa tehdä Työhön muita muutoksia, on tähän saatava Tekijän suostumus.

llman tekijän hyväksymistä teosta ei saa käyttää muun kokoisena, muissa väreissä tai muutoin muutettuna tai kuin on sovittu, lukuun ottamatta pieniä teknisluontoisia korjauksia. Tekijällä on oikeus vaatia työnsä tyydyttävää toisintamista ja hänellä on oltava mahdollisuus nähdä koevedos etukäteen. Tekijällä on oikeus valvoa toisintamista, jonka tulokset eivät saa poiketa alkuperäiskappaleesta enempää kuin käytetty toisintamismenetelmä vaatii. Tästä säännöstä ovat poikkeuksena ne teokset, jotka alun perin on tarkoitettu toistuvaan käyttöön – esimerkiksi logo-, liike- ja tavaramerkit.


15. Alkuperäisteoksen myynti

Visuaalisen suunnittelun käyttöoikeuksien myynti ei sisällä alkuperäisteosten myyntiä, vaan siitä on mahdollista sopia erikseen. Alkuperäisteoksen hinta ei ole sama kuin sen käyttöoikeuksien hinta. Mikäli tilaukseen sisältyy alkuperäisteoksen myynti, tekijä luovuttaa alkuperäisteoksen tilaajalle yksityiskäyttöön, ellei tilausvahvistuksessa sovita erikseen toisin. Myydyn alkuperäisteoksen tekijänoikeudet kuuluvat tekijänoikeuslain mukaisesti edelleen tekijälle, ja teoksen tai sen osan monistaminen, julkaiseminen, jakelu ja muuntaminen on kielletty ilman tekijän lupaa.


16. Palkkiot

Toimeksiantajan on maksettava palkkio tekijälle sovitun maksuaikataulun mukaisesti tai jos aikataulusta ei ole erikseen sovittu viimeistään, kun työ luovutetaan toimeksiantajalle. Toimitetusta työstä on maksettava Korvaus riippumatta siitä, käyttääkö Tilaaja työtä toiminnassaan.

Mikäli toimeksiannon sisältö muuttuu toimeksiannon aikana, on tekijällä oikeus palkkioon tekemästään lisätyöstä. Jos Tilaaja keskeyttää toimeksiannon Tekijästä riippumattomasta syystä ennen kuin se on valmistunut, on Tekijällä oikeus Korvaukseen.

Palkkio koskee ensimmäistä painosta. Uutta painosta otettaessa on tekijällä oikeus lisäkorvaukseen, ellei toisin ole sovittu, ja tekijälle on ilmoitettava etukäteen uudesta painoksesta. Tästä säännöstä ovat poikkeuksena ne teokset, jotka alun perin on tarkoitettu toistuvaan käyttöön – esimerkiksi logo-, liike- ja tavaramerkit.

Mikäli uusintapainoksesta on sovittu, mutta palkkiota ei ole määritelty, on se 50 % alkuperäisestä palkkiosta.


17. Rojaltit

Osapuolet voivat halutessaan sopia myös rojaltipalkkiosta. Tällöin tekijällä on oikeus saada toimeksiantosopimuksella sovittu prosenttiosuus Työn kappaleiden sekä Työn sisältävien tuotteiden nettomyyntihinnasta.

Mikäli Rojaltista on sovittu, Tilaajan on ryhdyttävä valmistelemaan Työn kappaleita ja Työn sisältämiä kaupallisia tuotteita 12 kuukauden kuluessa siitä, kun Tekijä on toimittanut valmiin Työn tilaajalle. Kaupallisten tuotteiden valmistamisen laiminlyönti rinnastetaan tässä sopimuksessa maksuviivästykseksi.

Ellei toisin ole sovittu, Rojalti maksetaan jälkikäteen puolivuosittain Tilaajan kirjanpidon perusteella Tekijän ilmoittamalle pankkitilille kunkin puolivuotisen tilitysjakson päättymistä seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä. Kunkin tilityksen yhteydessä Tilaaja toimittaa Tekijälle erittelyn Rojaltin kertymisestä.

Tekijän pyynnöstä puolueettomalla tilintarkastajalla on oikeus tarkastaa Tilaajan tilityksen oikeellisuus vuosittain. Tarkastus tehdään Tekijän kustannuksella Tilaajan tiloissa. Mikäli tarkastus osoittaa, että Tilaaja on maksanut Tekijällä pienempää rojaltia kuin mihin tämä olisi oikeutettu, Tilaaja vastaa tarkastuksen kustannuksista.


18. Palkkio luonnoskappaleesta

Tilatusta ja toimitetusta teoksen luonnoksesta on tekijällä oikeus saada luonnospalkkio. Palkkio on maksettava luovutettaessa ja riippumatta siitä johtaako luonnos valmiiseen aineistoon vai ei. Luonnospalkkion maksaminen ei oikeuta tilaajaa minkäänlaiseen toisintamiseen. Mikäli luonnosta tekijän suostumuksella käytetään alkuperäiskappaleena, on siitä maksettava täysi korvaus.


19. Hinnat ja Hinnoittelu

Perustuntihinta on 35€, jonka mukaan laskutetaan tuntiperusteiset työt ja tarjoukseen kuulumattomat työt. Tarjouspyynnön pohjalta lasketaan tarjous arvioidun työmäärän ja perustuntihinnan perusteella. Ilmoitettuihin hintoihin lisätään arvonlisävero 24%.

Jos työn kiireellisyydestä johtuen työtä tarvitsee tehdä myös viikonloppuna, lauantai- ja sunnuntaipäiviltä veloitetaan erikseen laskuun lisättävä tuntilisä. Lauantailisän suuruus on +25€/tunti ja sunnuntailisä +50€/tunti. Sunnuntailisä pätee myös lakisääteisiin juhlapäiviin.


20. Muut ehdot

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäädöksiä. 

Näitä toimitusehtoja sovelletaan visuaalisen suunnittelun piiriin kuuluvissa tehtävissä. Nämä tilaus- ja toimitusehdot ovat voimassa 3.1.2020 alkaen toistaiseksi.


Takaisin palvelut sivulle
pikku kissa
Kaikki on itse
piirretty ja väsätty,

ihan omalla otteella, iloisella mielellä,
yksilöllisellä kielellä.
Rilkes www logo2
Toivontie 1, 41310 Leppävesi, Finland

Sähköpostissa info(at)rilkes.fi korvaa (at) @-merkillä.

Tallenna