Alustava jälleenmyynti-sopimus (tuotteet)

Sopimuksen osapuolet sopivat tässä alustavassa jälleenmyyntisopimuksessa sovituin ehdoin Rilkes tuoteiden jälleenmyynnistä. Sopimuksen kohteena olevat tuotteet on määritelty Rilkes jälleenmyyntihinnastossa.

Jälleenmyyntisopimus tulee voimaan vasta kun hyväksyt Rilkes verkkokaupan lähettämän tilausvahvistuksen jossa näkyvät kaikki sopimamme asiat ja kun myös itse hyväksyn sen.


  1. Aihe:
  Alustava jälleenmyyntisopimus (tuotteet)

  Sopimuksen osapuolet ja tavoite:
  Rilke Sneck alias Jaana Turunen, Leppävesi Finland sekä Osuuskunta Tekemonia (Y-tunnus 2029103-6) sekä sopimuksen toinen osapuoli (jälleenmyyjä/jälleenmyyjän y-tunnus, kotipaikka ja yhteystiedot]
  ovat sopineet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin Rilke Sneck alias Jaana Turusen valmistamien tuoteiden jälleenmyynnistä. Sopimuksen kohteena olevat tuotteet on määritelty Rilkes jälleenmyyntihinnastossa.


  2. Alueelliset rajaukset ja yksinmyynti:
  2.1 Jälleenmyyjällä on tällä sopimuksella oikeus myydä kohdassa tuotteet määriteltyjä Rilke Sneck alias Jaana Turusen valmistamia tuotteita maantieteellisellä alueella (erittele myyntimaat):
  2.2 Tämä sopimus ei myönnä Jälleenmyyjälle yksinmyyntioikeutta tai aseta Rilke Sneck alias Jaana Turuselle minkäänlaisia rajoitteita kehittää vaihtoehtoisia jakeluteitä valmistamilleen tuotteille.


  3. Sähköinen kaupankäynti ja internet:
  3.1 Jälleenmyyjällä ei ole oikeutta rakentaa linkkejä Rilkes verkkokaupan kotisivuille ilman Rilke Sneck alias Jaana Turusen lupaa.
  3.2 Jälleenmyyjän tulee mainita tuoteiden valmistaja sivuillaan/ mainonnassaan.
  3.3 Jälleenmyyjä hyväksyy Rilke Sneck alias Jaana Turusen oikeuden harjoittaa liiketoimintaa ilman aluekohtaisia tai tuotekohtaisia rajoitteita.
  3.4 Jos jälleenmyyjä ei ole noudattanut kohdissa 3.1 – 3.3 määriteltyjä rajoituksia, Rilke Sneck alias Jaana Turusella on oikeus irtisanoa tämä jälleenmyyntisopimus välittömästi kirjallisella tai sähköpostitse lähetettävällä ilmoituksella.


  4. Rajoitukset jälleenmyyjälle:
  4.1 Jälleenmyyjällä on ei-yksinomainen käyttöoikeus valmistajan tavaramerkkien ja tuotteiden markkinointimateriaalien käyttöön sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Jakelijalla ei ole oikeutta rekisteröidä oikeuksia. Tämä jälleenmyyjän käyttöoikeus on voimassa vain sopimuksen voimassaoloajan.
  4.2 Jälleenmyyjä ei saa tehdä muutoksia kohdassa tuotteet määriteltyihin tuotteisiin.
  4.3 Jälleenmyyjällä ei ole oikeutta antaa sitoumuksia Rilke Sneck alias Jaana Turusen tai tämän päämiesten nimissä.
  4.4 Jälleenmyyjällä ei ole oikeutta antaa muutoksia takuuehtoihin tai antaa mitään esityksiä Rilke Sneck alias Jaana Turusen nimissä.
  4.5 Jos Rilke Sneck alias Jaana Turunen arviossaan katsoo, että jälleenmyyjä ei ole noudattanut kohdissa 4.1- 4.5 määriteltyjä rajoituksia, Rilke Sneck alias Jaana Turusella on oikeus irtisanoa tämä jälleenmyyntisopimus välittömästi kirjallisella ilmoituksella tai sähköpostitse lähetettävällä ilmoituksella.


  5. Toimitusehdot ja toimitusaika:
  5.1 Toimitus katsotaan hyväksytyksi jos sitä ei ole reklamoitu 8 päivän kuluessa toimituspäivästä.
  5.2 Riski toimituksen katoamisesta tai vaurioitumisesta siirtyy Jälleenmyyjälle kun toimitus on luovutettu kuljetettavaksi jälleenmyyjälle.
  5.3 Rilke Sneck alias Jaana Turunen toimittaa Jälleenmyyjän tilaamat tuotteet sovittuna aikana. Jos toimitusajasta ei ole sovittu Rilke Sneck alias Jaana Turunen ilmoittaa heti kun tilatut tavarat ovat valmistuneet. Rilke Sneck alias Jaana Turunen on velvollinen ilmoittamaan Jälleenmyyjälle viivästymisistä heti saatuaan siitä tiedon ja ilmoittamaan arvioidun uuden toimitusajan. Rilke Sneck alias Jaana Turunen ei vastaa itsestään riippumattomista syistä aiheutuneiden toimitusviiveiden vahingoista. Mikäli Rilke Sneck alias Jaana Turusella on erääntyneitä saatavia Jälleenmyyjältä, Rilke Sneck alias Jaana Turusella on oikeus viivyttää toimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu.
  5.4 Toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun se on lähetetty Jälleenmyyjälle tai kun se on ilmoitettu toimitusvalmiiksi ja noudettavaksi sovitusta tai Rilke Sneck alias Jaana Turusen ilmoittamasta paikasta.


  6. Hinnat ja maksuehdot:
  6.1 Jälleenmyyjällä on hinnoitteluvapaus vähittäismyyntihintojen osalta.
  6.2 Tuotteille annetut suositushinnat on ilmoitettu euroina (€) ja ne sisältävät ALV:n 24 %.
  6.3 Maksaminen tapahtuu Suomessa laskulla tai ennakkomaksuna. Kun tilaaja on yritys, lasku lähetetään samalla kun tuotteet lähetetään tilaajalle. Maksuehto on 14 päivää netto laskun päivämäärästä ja viisästyskorko on 8%. Laskutusasiakkaaksi ei tarvitse hakea erikseen, varmistan luottotiedot aina jokaisen tilauksen yhteydessä. Kun tilaaja on yksityishenkilö tai ulkomaan yritys, lasku lähetetään ennakkolaskuna. Maksuaikaa on 14 päivää ja tuotteet toimitetaan tilaajalle heti, kun maksu näkyy tilillä.
  6.4 Rilke Sneck alias Jaana Turusella on oikeus muuttaa hintoja välittömästi ilman ennakkoilmoitusta.


  7. Markkinointitoimenpiteet:
  7.1 Jälleenmyyjä voi tehdä omia myynninedistämistoimenpiteitä jälleenmyymilleen Rilke Sneck alias Jaana Turusen valmistamille tuotteille tämän sopimuksen asettamissa rajoissa. Rilke Sneck alias Jaana Turunen voi tapauskohtaisesti osallistua myynnin edistämistoimenpiteiden toteuttamiseen, mutta tämä edellyttää aina ennakkohyväksyntää Rilke Sneck alias Jaana Turuselta.


  8. Tekijänoikeudet, tuotemerkit ja muut aineettomat oikeudet:
  8.1 Rilke Sneck alias Jaana Turunen säilyy oikeudenhaltijana. Jälleenmyyntisopimus ei luovuta Jälleenmyyjälle tekijänoikeuksia materiaaliin, joka liittyy Rilke Sneck alias Jaana Turusen suunnittelemiin/ valmistamiin tuotteisiin, näiden markkinointiin käytettävään materiaaliin tai tuotteisiin liittyviin lisäarvopalveluihin. Kaikki Rilke Sneck alias Jaana Turusen Tuotteisiin ja Palveluihin liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet sekä liikesalaisuuksia suojaavat oikeudet kuuluvat kokonaisuudessaan Rilke Sneck alias Jaana Turuselle. Sama koskee Rilke Sneck alias Jaana Turusen Palveluihin ja Tuotteisiin mahdollisesti tehtäviä parannuksia, lisäyksiä ja muutoksia niiden keksijästä riippumatta.
  8.2 Kaikki aineettomat oikeudet liittyen tuotteisiin ja palveluihin ovat Rilke Sneck alias Jaana Turusella.
  8.3 Jälleenmyyjän kehittäessä mahdollisia lisäpalveluja Rilke Sneck alias Jaana Turusen suunnittelemiin/ valmistamiin tuotteisiin, tulee ne ennakkohyväksyttää Rilke Sneck alias Jaana Turusella.
  8.4 Jälleenmyyjä voi markkinoida tuotteita asiakkaille haluamallaan tavalla mutta materiaali on tällöin hyväksyttävä Rilke Sneck alias Jaana Turusella ennen julkistamista. Jälleenmyyjällä ei ole oikeutta luovuttaa tätä käyttöoikeuttaan edelleen kolmansille osapuolille.
  8.5 Jos Jälleenmyyjä ei ole noudattanut kohdissa 8.1–8.4 määriteltyjä rajoituksia, Rilke Sneck alias Jaana Turusella on oikeus irtisanoa tämä jälleenmyyntisopimus välittömästi kirjallisella ilmoituksella tai sähköpostitse lähetettävällä ilmoituksella.
  8.6 Tämän sopimuksen päättyessä jakelijalla ei ole oikeutta käyttää valmistajan tavaramerkkejä taikka muita immateriaalioikeuksia.


  9. Salassapito ja luottamuksellisuus:
  9.1 Jälleenmyyjä ja Rilke Sneck alias Jaana Turunen sitoutuvat pitämään luottamuksellisina tämän sopimuksen ja toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaiseksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Tässä sopimuksessa luottamuksellisia tietoja ovat kaikki osapuolten toisiltaan suullisesti, kirjallisesti, sähköisessä muodossa tai muuten saamat tekniset, taloudelliset ja tieteelliset tiedot ym. riippumatta siitä, oliko tiedot merkitty tai ilmoitettu luottamuksellisiksi vai ei. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa:
  a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai
  b) jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta tai
  c) joka oli vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta tai
  d) jonka sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa.
  9.2 Jälleenmyyjän ja/ tai Rilke Sneck alias Jaana Turusen on välittömästi lopetettava toiselta sopijapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä, ellei erikseen sovita aineiston hävittämisestä, palautettava kyseinen aineisto kaikkine kopioineen, kun sopimus päättyy tai kun sopijapuoli ei enää tarvitse kyseisiä tietoja sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.
  9.3 Kummallakin osapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot.
  9.4 Salassapitoa koskevat oikeudet ja velvollisuudet jäävät voimaan sopimuksen päättymisen jälkeenkin.
  9.5 Jälleenmyyjä ja Rilke Sneck alias Jaana Turunen huolehtivat omilla vastuualueillaan siitä, että mahdolliset tietosuojaa tai muuta salassapitoa koskevat säännökset ja viranomaisen määräykset otetaan huomioon.
  9.6 Mikäli osapuoli rikkoo salassapitovelvoitettaan, on salassapitovelvoitetta rikkonut osapuoli velvollinen suorittamaan toiselle osapuolelle sopimussakkoa sekä korvaamaan välittömän vahingon.


  10. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen:
  10.1 Jälleenmyyntisopimus tulee voimaan vasta kun hyväksyt Rilkes verkkokaupan lähettämän tilausvahvistuksen jossa näkyvät kaikki sopimamme asiat. Jälleenmyyntisopimus voidaan sopia joko pitkäkestoiseksi, toistaiseksi voimassaolevaksi tai määräaikaiseksi. Määräaikainen päättyy sopimuskauden päättyessä. Sopimus on irtisanottavissa molempien osapuolten taholta kolmen kuukauden mittaisella irtisanomisajalla.
  10. 2. Sopimuksen päättyessä jakelija ei ole oikeutettu mihinkään sopimuksen päättymiseen perustuvaan hyvitukseen.
  10.3 Rilke Sneck alias Jaana Turunen voi irtisanoa sopimuksen välittömästi sopimuksen kohtien 3.1 – 3.3, 4.1 – 4.5 ja 8.1 – 8.4 mukaisesti.
  10.4 Mikäli Rilke Sneck alias Jaana Turunen irtisanoo sopimuksen välittömästi, Jälleenmyyjän on viivytyksettä palautettava Rilke Sneck alias Jaana Turuselle mahdolliset näytekappaleet, esitteet ja muu Rilke Sneck alias Jaana Turusen Jälleenmyyjälle toimittama markkinointi-materiaali.
  10.5 Välittömän irtisanomisen kyseessä ollessa Rilke Sneck alias Jaana Turusen laskut Jälleenmyyjälle tulevat välittömästi maksettavaksi. Tilaukset, joita vielä ei ole laskutettu, tulevat välittömästi maksettavaksi, kun toimitus Jälleenmyyjälle on tapahtunut.


  11. Sopimuksen purkaminen:
  Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa tämä sopimus heti päättyväksi, mikäli toinen osapuoli joutuu konkurssiin, yrityssaneeraukseen, selvitystilaan tai ei täytä tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan, eikä ole 30 päivässä toisen osapuolen kirjallisesta huomautuksesta korjannut sopimusrikkomustaan.


  12. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset:
  12.1 Rilke Sneck alias Jaana Turunen ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, ellei vahinko ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.
  12.2 Rilke Sneck alias Jaana Turusen korvausvelvollisuus Jälleenmyyjälle on enintään Jälleenmyyjän kyseisestä tuotteesta maksama hinta.


  13. Sopimuksen siirtäminen:
  13.1 Sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta.

  14. Sopimuksen muuttaminen:
  14.1 Yhteistyösopimuksen tai sen osan muuttamisen tulee tapahtua joko kirjallisesti tai sähköpostitse tilausvahvistuksen kautta.


  15. Liitteet ja pätemisjärjestys:
  15.1 Tämän sopimuksen liitteenä on Rilke Sneck alias Jaana Turusen jälleenmyyntihinnasto.
  15.2 Mikäli tämä sopimus ja sen liitteet ovat keskenään ristiriidassa, pätevät asiakirjat seuraavassa järjestyksessä:
  1. Liite
  2. Jälleenmyyntisopimus


  16. Force majeure:
  16.1 Kumpikaan osapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu sodan, kansannousun tai vastaavan tapahtuman, lakon, luonnonkatastrofin, viranomaisen toimenpiteen, sähkönjakelun katkeamisen tai muun vastaavan osapuolten vaikutusvallan ulottumattomissa olevan tapahtuman seurauksena.
  16.2 Osapuolten vedotessa mainittuun esteeseen, tulee sen viipymättä ilmoittaa esteestä sähköpostitse, kirjeellä tai puhelimitse toiselle osapuolelle. Samoin on ilmoitettava esteen lakkaamisesta. Jos osapuolen alihankijalla on mainittu este, katsotaan se kyseisen osapuolen esteeksi.


  17. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen:
  17.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
  17.2 Sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin.
  17.3 Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.
  17.4 Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.
  17.5 Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Keski-suomen Käräjäoikeudessa.


  Nimesi (vaaditaan)

  Sähköpostiosoitteesi (vaaditaan)

  Vahvista sähköpostiosoitteesi (vaaditaan)

  Muuta/ muu viestisi


  Laita ruksi tähän jos hyväksyt nämä sopimusehdot.
  Jälleenmyyntisopimus tulee voimaan vasta kun hyväksyt Rilkes verkkokaupan lähettämän tilausvahvistuksen jossa näkyvät kaikki sopimamme asiat. Tilausvahvistuksesta näet sopimamme hinnan sekä muut olennaiset seikat. Näin molemmille osapuolille jää kirjallinen tosite tilauksesta. Sopimusta ei synny, jos asiakas ei hyväksy tai vastaa tarjoukseen.  Rilkes www logo2info@rilkes.fi